eStadslab gelooft in de kracht van de lokale samenleving. Deze samenleving barst van ideeën en mogelijkheden. Een gemeente kan inwoners helpen deze ideeën en mogelijkheden te benutten om hun eigen leven vorm te geven en hun gemeente te verbeteren. eStadslab wilt gemeenten hierbij helpen door te voorzien in technologie en methodiek om succesvol stadslabs in te richten.

Wie is eStadslab?

eStadslab is een netwerkorganisatie en benut de kracht van haar netwerk bij het helpen van gemeenten. Hoe kan het ook anders want stadslabs zijn immers netwerkorganisaties. Door zelf als netwerkorganisatie te functioneren kunnen we veel sneller leren, talenten inschakelen en opdrachtgever succesvol ondersteunen.

bel ons op 020 206 77 55 of mail ons op info@estadslab.nl