Gemeenten kunnen niet meer zelfstandig beleid ontwikkelen en uitvoeren. Acceptatie en draagvlak neemt los van de beschikbare middelen af bij inwoners en bedrijven. Ideeën en initiatieven die van onderop op kleine schaal vanuit de samenleving en wijken ontstaan, kunnen doorgaans op meer acceptatie rekenen.  Het is dan ook niet wonderlijk dat steeds meer gemeenten bezig zijn met stadslabs. Hoewel wij vele soorten stadslabs kunnen opzetten adviseren wij gemeenten vooral onderstaande labs.

 

Bedrijvigheidslab

Economische activiteiten zijn de motor van elke samenleving. Deze motor wordt in stand gehouden door grote bedrijven en ondernemers in het MKB. Zij zijn het die innoveren, produceren, investeren, voor risico en rendement gaan en werkgelegenheid creëren.

Met een bedrijvigheidslab gaan we samen met ondernemers het economisch profiel en het presteren in een gemeente en haar regio na. Net als het vestigingsklimaat en overige voorzieningen die strekken tot behoud, aantrekken en bloei van de bedrijvigheid. Iedere ondernemer kan meepraten, meedenken, en meedoen; dus gewoon werken aan het verbeteren van de bedrijvigheid.

De bedrijvigheidslabs zijn telkens afgestemd op actuele en opkomende thema’s. Denk aan e-health, gaming, smart grids, duurzame technologie, leer-werk-opleidingstrajecten.

 

Wijklab

De leefbaarheid van elke wijk is belangrijk, vooral
in achterstandswijken. Juist in deze wijken is de inzet en de kracht van inwoners belangrijk om de welzijn, veiligheid, leefbaarheid en samenhorigheid binnen de wijk te verbeteren.

Met de wijklab worden inwoners betrokken om met ideeën te komen die hun wijk kunnen verbeteren. Ideeën die ze samen met elkaar oppakken en die door de gemeente gestimuleerd worden. Ook kan met wijklabs het budget, het beheer en zelfs het bestuur van een wijk teruggelegd worden in de wijk.

Veel inwoners willen een bijdrage leveren aan hun woon- en werkomgeving. Ze zijn echter gewend
geraakt aan gemeenten die hen niet betrekken. Door als gemeente een andere rol aan te nemen ontstaat er ruimte voor inwoners en hun ideeën. Gemeenten stimuleren en faciliteren, inwoners bedenken en voeren uit.

 

Vrijetijdslab

In een gemeente woon en werk je meestal niet alleen, maar maak je vooral ook gebruik van allerlei voorzieningen. Bijvoorbeeld cultuur, sport en natuur. Deze voorzieningen zijn belangrijk voor inwoners om prettig in een gebied te wonen.

Steeds vaker is het nodig om deze thema’s verder te ontwikkelen. De inzet en ideeën van inwoners zijn hierin cruciaal. Met een vrijetijdslab kunnen inwoners beleid ontwikkelen en het samen met de gemeente uitvoeren op tal van terreinen zoals cultuur, sport, natuur en meer.

Op het vlak van vrijetijd zijn ook de meeste verenigingen en stichtingen actief. Dat is ook niet wonderlijk aangezien cultuur, sport en natuur belangrijk zijn voor iedere inwoner. Elke inwoner geeft echter hier anders vorm aan.

Met een vrijetijdslab kun je zowel de kracht van inwoners als verenigingen benutten!