Goedkopere voorzieningen met stadlabs

De gemeente biedt veel voorzieningen met al haar verantwoordelijkheden, denk hierbij aan dagbesteding, leerlingenvervoer, re-integratie, enz. Allerlei voorzieningen waar men over de jaren heen gewend is geraakt dat deze door gemeenten worden geregeld, maar is dit wel zo efficiënt!?

De trend is om steeds dichter bij de burger allerlei voorzieningen beschikbaar te stellen. De decentralisaties die recent hebben plaatsgevonden zijn hier een voorbeeld van. Maar ook met de Wmo is er behoefte om steeds meer lokaal zaken te organiseren. Waarom zouden er bijvoorbeeld bussen ingezet worden om mensen te vervoeren naar een andere plek voor dagbesteding als deze in de wijk geregeld kan worden?

Met wijklabs is er een mogelijkheid voor gemeenten om lokale initiatieven te stimuleren. In verschillende wijken zijn er mensen die willen bijdragen aan het verbeteren van hun leefomgeving. Door deze burgers te stimuleren en te faciliteren kunnen er algemene voorzieningen ontstaan die gemeentelijke voorzieningen gedeeltelijk kunnen vervangen.

De trend bij gemeenten is om te proberen zoveel mogelijk bijzondere voorzieningen te vervangen door gemeentelijke voorzieningen en zoveel mogelijk gemeentelijke voorzieningen te vervangen door algemene voorzieningen. 

Wilt u kijken naar de kansen voor uw gemeente door de inzet van wijklabs? Neem dan contact met ons op.