Dicht de kloof tussen burgers en de gemeente met stadslabs

Organisaties worden opgericht om kwaliteit te kunnen waarborgen, diensten op grotere schaal te kunnen leveren en mensen beter te kunnen helpen. Echter zorgt het oprichten van organisaties helaas ook voor een kloof tussen de mensen waar ze voor werken en de organisatie die voor ze werkt. Hetzelfde geldt voor gemeenten die opgericht zijn om hun inwoners te dienen.

De kloof die over de jaren heen is ontstaan, is de reden waarom steeds meer gemeenten stadslab inzetten om deze kloof te dichten. Deze kloof is niet te dichten door beleid van bovenaf op te leggen of door met bijeenkomsten of enquêtes inwoners te betrekken. De enige manier om deze kloof te dichten is door samen te werken met inwoners op een gelijkwaardig niveau.

Met stadslab gaat u interactief aan de slag met inwoners om beleid te ontwikkelen en uit te voeren of initiatieven van inwoners te versterken. De bovenstade diagram gebruiken wij bij eStadslab om de behoefte van stadslabs in kaart te brengen.

Meer weten over hoe wij bovenstaande diagram toepassen? Neem contact met ons op