Een stadslab is een werkvorm om meer gebruik te maken van de ideeën van inwoners en de realisatiekracht van de samenleving. Gemeenten gebruiken stadslabs om samen met inwoners positieve veranderingen in gang te zetten. 

Het oprichten van een stadslab gaat niet vanzelf. Zonder een goede methode komen stadslabs zelden tot hun recht en leveren ze maar weinig op. Jarenlange ervaring met participatie en interactieve beleidsontwikkeling hebben geleid tot het ontwikkelen van een aanpak voor het succesvol opzetten van eStadslabs.

eStadslab combineert de kracht van stadlabs met de kracht van eParticipatie.

 

5 stappen voor het oprichten van een stadslab

 

1. KERN VAN HET LAB

Vertrouwen van inwoners win je pas als je laat zien dat je ze begrijpt. Daarom is het belangrijk een analyse uit te voeren van de gesprekken, initiatieven, beleid en klachten die rondom het thema van het lab hebben plaatsgevonden. Uit de analyse vloeien onderwerpen voort die met ideeën van inwoners verrijkt kunnen worden en gebruikt kunnen worden om inwoners te stimuleren voor een lab.

 

 

2. PARTICIPATIEVORM

Elk gebied heeft zijn eigen kenmerken. Het ene gebied heeft liever een sterke overheid die regisseert terwijl het andere gebied zo min mogelijk bemoeienis ziet van de overheid. Daarom is het belangrijk om de juiste participatievorm, uit 10tallen participatievormen, te kiezen die bij het doel van het lab en de kernmerken van het gebied past.

 

3. AANJAGEN VAN HET LAB

Na de vorige twee stappen krijgt het lab vorm. Inwoners kunnen zowel digitaal en ook tijdens bijeenkomsten meedoen aan het lab. Alles wordt zoveel mogelijk voor en door inwoners georganiseerd zodat het lab ook echt van de inwoners zelf wordt. Het aanjagen gebeurt door inwoners uit te nodigen op waar ze al actief zijn zoals Social Media, in de wijk, online communities en andere plekken.

 

4. INITIATIEVEN VERSTERKEN

Als initiatieven ontstaan dan zijn ze erg fragiel. Ze hebben een groter overlevingskans als er drie zaken aanwezig zijn: energie, mensen en middelen. De laatste twee zijn goed te organiseren waarbij middelen niet altijd geld hoeft te zijn. De eerste is vooral afhankelijk van de houding van de gemeente en de andere aanwezigen en kan beïnvloed worden door de juiste sfeer te creëren en de juiste woorden te gebruiken.

 

5. LAB VERGROTEN

Succes trekt mensen aan, dat is een universeel principe. Dit is ook het geval met een stadslab, echter is het nodig om dit succes op te delen op de juiste plekken en op het juiste moment. Andere inwoners zullen dan eenvoudig kunnen meedoen en het lab zal dan gebouwd worden op zijn eigen successen.